Forsiden

SØK

Fair Play serien 2020

Ikke klar

Årsmøte i MIF IFF tirsdag 13/2

MIF IFF ÅRSMØTE

TIRSDAG 13. FEBRUAR KL 18:00
Brakkebygget - Isachsen stadion (Langsiden nærmest MIF huset)

AGENDA

1. Godkjenning av innkalling, agenda, referent og møteleder

2. MIF IFF Årsberetning for 2017

3. Regnskap / budsjett for 2017 / 2018

4. Fastsette medlemskontingent 2018

5. Valg av gruppestyre 2018

6. Saker
        a) Formelt opptak av barnegruppa

Vel møtt

MIF IFF

Tor Erling Halvorsen
Gruppeleder